Velkommen til Havpet design & utvikling. Jeg er en web- og mobilutvikler bosatt i Bergen.